Skip to main content
Algemene voorwaarden Nathalie Reijnen – Praktijk voor Haptotherapie

Tarief en Betalingsvoorwaarden:
• Een behandeling haptotherapie kost € 90,00 per sessie
• Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.
• Annuleren van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of eventueel via voicemail te worden doorgegeven. Vindt de afmelding later plaats dan zal 100% in rekening gebracht worden.
• Facturen worden na iedere behandeling, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres).
• Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel indienen van facturen bij de zorgverzekeraar.
• Betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen na de factuurdatum.
• Als cliënt na 32 dagen de factuur nog niet heeft betaald, wordt de incasso uit handen gegeven. Alle kosten die worden gemaakt voor de inning van de openstaande factuur komen dan voor rekening van de cliënt.

Behandeling
• Een behandeling duurt 50 – 60 minuten per sessie.
• In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Aan het eind van de intake vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
• Tijdens een sessie werk ik met “gesprek”, “ervaringsgerichte oefeningen” en “werken op de bank”. Hierin speelt aanraken een rol.
• Na evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.

Klachtenregeling
• Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
• De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd om samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet het gewenste effect heeft voor de klager, kan de klager zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van de VVH. (zie voor meer informatie www.haptotherapeuten-vvh.nl)