Skip to main content

Haptotherapie

Ontmoeten

Haptonomie gaat over menselijke relaties. Haptonomie gaat over bewustzijn van jezelf in het contact met de ander. Juist door de verbinding, het contact met de ander, voelen we onszelf en leren we onszelf kennen. Hoe ga je om met de ander? Kan je dan echt jezelf zijn? Of doe je het liever alleen? Leven is samenleven. We hebben de ander nodig om onszelf te leren kennen.

Binnen de haptonomie wordt er vanuit gegaan dat ieder mens zich kan en wil ontwikkelen. Dit kan je niet alleen, hiervoor heb je altijd anderen om je heen nodig, die je aandacht, steun, liefde en begrip geven. Het gaat om mensen die jou laten voelen dat jij mag zijn wie je bent. In de haptonomie noemen we dit affectie. De wisselwerking tussen jou en de ander uit jouw omgeving is belangrijk binnen de haptonomie.

Vanuit de visie van de haptonomie gaan we ervan uit dat ons lichaam de drager is van gevoelens en een goed geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Ons lichaam slaat deze ervaringen op in de vorm van voorkeurspatronen en in de manier hoe je omgaat met de mensen om je heen.

Je kunt je lichaam vergelijken met een huis. Een thuis waar we ons veilig, gewaardeerd en fijn voelen en waar er ook ruimte is om anderen binnen te laten en contact te maken. Als de basis van ons huis stevig is, geeft dat letterlijk stevigheid en vertrouwen en kunnen we tegenslag en nare ervaringen ‘dragen’. We hebben dan goed contact met ons gevoel en wat we nodig hebben. Is onze ‘basis’ niet zo stevig ontwikkeld, dan is het wat lastiger om ons zelf te begrenzen of juist om de ander toe te laten. We sluiten ons sneller af en gaan letterlijk in ons hoofd leven. Dit kost veel energie. Spanning en andere lichamelijke of psychische klachten zijn vaak het gevolg. Haptotherapie helpt om deze signalen van je lichaam te onderzoeken en te verstaan.

Jezelf verliezen

In onze huidige maatschappij ervaren veel mensen druk, stress en spanning. We leven in een prestatiegerichte, individualistische maatschappij waar het rationeel denken en (moeten) presteren vaak de overhand heeft. Hierdoor kunnen we het contact met ons eigen gevoelsleven en het contact met de ander verliezen. We gaan meer ‘leven’ in ons hoofd en voelen niet goed wat ons lichaam ons vertelt.

Inzicht in wie jij bent

Door haptotherapie krijg je inzicht in je eigen patronen; hoe jij beweegt, je uitgenodigd voelt, je staande houdt, terugtrekt, contact maakt, je aanpast of voor jezelf kiest. Als haptotherapeut nodig ik je uit om te ervaren wat je voelt en om hier zelf betekenis aan te geven. Hierdoor word jij je bewust van wat je al goed kan, wat je al in huis hebt, maar ook wat je anders wilt. Wat voelt voor jou goed en wat niet?
Haptotherapie gaat over persoonlijke groei, de ontwikkeling van je gevoelsleven. Maar vooral over hoe jij in ontmoeting bent met de mensen om je heen. We kunnen immers niet zonder de mensen om ons heen, die ons laten voelen wie we zijn of moeten zijn. Het helpt je om weer in contact te komen met wat je voelt, welke signalen je lichaam je geeft en welke betekenis dit voor je heeft. Voor jezelf in relatie met de ander.

Vertrouwen in jezelf en de ander

Door haptotherapie krijg je meer vertrouwen in jezelf, ontdek je wat je kracht is, ga je beter voor jezelf zorgen, bewaak je beter je grenzen, voel je meer rust, maak je keuzes die echt bij jou passen, ervaar je meer contact met de ander en durf je los te laten wat jou niet meer dient. Vooral bij mensen die veel vanuit hun denken (hoofd) leven en bezig zijn met wat ze moeten (zijn) is de therapie geschikt.

Iets voor jou?

Haptotherapie is passend als je:

 • Moeite hebt om contact te maken met je gevoel
 • Veel in je hoofd zit
 • Niet lekker in je vel zit
 • Lastig om voor jezelf op te komen
 • Weinig zelfvertrouwen hebt
 • Slecht slaapt
 • Onzeker bent
 • Veel onrust ervaart
 • Burnout hebt
 • Spanning/stress ervaart
 • Angstig bent
 • Somber/neerslachtig bent
 • Lastig om contact te maken met de ander
 • Moeite hebt om je grenzen te voelen en aan te geven
 • Het altijd beter moet
 • Moeite hebt met keuzes
 • Verlies in je leven hebt (ziekte, overlijden, baan, scheiding)
 • Moeite met intimiteit hebt
 • Weinig energie/plezier in je leven ervaart

Werkwijze

We staan stil bij waar je last van hebt, maar vooral bij datgene waarin jij jezelf wilt ontwikkelen. Dit altijd in relatie met je omgeving en de mensen die je daar ontmoet.

Aanraken neemt in de therapie een centrale plaats in, want in de aanraking wordt juist zichtbaar en voelbaar wat er is. Geraakt worden door woorden, maar ook het aanraken zelf kan je uitnodigen en bevestigen, in wat je voelt en dat wat er ook mag zijn. Je lijf geeft veel informatie en is de meest betrouwbare vorm van communicatie. Dat geeft inzicht en vertrouwen in jezelf.

Ik start altijd met een intake, om samen te kijken naar je hulpvraag en te onderzoeken waar jij je verder in wilt ontwikkelen. Daarna stellen we samen een behandelplan op waarbij het doel wordt vastgesteld waar we aan gaan werken.  Ook stellen we vast hoeveel sessies er nodig zijn, dit afhankelijk van de hulpvraag. Een behandelsessie bestaat altijd uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en ‘ervaren op de behandelbank’ waarin het contact maken en de beleving van het contact voorop staat.

Vergoeding en kosten

Een behandeling haptotherapie duurt 50 tot 60 minuten en kost €90,= M.i.v. 1 januari 2023 wordt dit voor nieuwe cliënten €95,= Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek kijk ik naar je hulpvraag en of haptotherapie passend is. 

Aanmelden voor haptotherapie kan zonder verwijzing van je huisarts of specialist. Ik ben als GZ-Haptotherapeut geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Daarvoor gelden strenge kwaliteitseisen. Ik sta ingeschreven in het Register van Haptotherapeuten, registratienr. 750A.

Hierdoor vergoeden bijna alle zorgverzekeraars de gehele of een deel van de haptotherapie. Haptotherapie valt onder de aanvullende verzekering (complementaire gezondheidszorg). Het is raadzaam om even naar je eigen polis te kijken. Kijk ook voor nadere informatie hierover op: www.haptotherapeuten-vvh.nl